เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ ประจำเดือน ตุลาคม

 

45431020 2122329221111671_416542008723636224_n

วันที่ 25 ตุลาคม ๒๕๖๑ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน​ โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่​ โครงการปรับปรุงแผนที่เขตแจงนับ​ (EA)​ นอกเขตเทศบาล​ และโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน​ ผ่าน Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช


สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.