ที่ตั้งสำนักงาน

nksitham02nksitham01

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : nksitham@nso.go.th

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.