ประชุมตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 - 16.30 น. สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดการประชุมตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการกำหนดตัวชี้วัดและกรอบการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรี ฯ
โดยนายสิทธิชัย ตัศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด

63074

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.