สำรวจปริมาณรถที่ผ่านถนนราชดำเนินและถนนศรีธรรมราช เพื่อขับเคลื่อนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก

เมื่อวันพุธที่ 7 และ วันอาทิตย์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2561 เวลา 06.00 น.- 18.00 น.ที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ออกสำรวจปริมาณรถที่ผ่านถนนราชดำเนินและถนนศรีธรรมราช (ด้านหน้าและด้านหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร) เนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีนโยบายในการดำเนินงานขับเคลื่อนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก(ด้านสิ่งแวดล้อม)

63072

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.