เข้าร่วมประชุมชี้แจงตัวชี้วัดการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร การติดตามงาน ผ่าน Video Conferenc

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมชี้แจงตัวชี้วัดการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร/การติดตามงาน ผ่าน Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังใหม่ ชั้น5)

63070

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.