ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)จังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต "โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช​  เป็นประธาน ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

611207

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.