กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มและกล้วยหอม

 

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 บริเวณสนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มและกล้วยหอม ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก

611209

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.