อบรมแบบสอบถาม การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโครงการแก้ปัญหาชาวประมงในอ่าวปากพนัง(ปากพนังโมเดล)

 

วันที่ 11 ธันวาคม ๒๕๖๑ 
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโครงการแก้ปัญหาชาวประมงในอ่าวปากพนัง(ปากพนังโมเดล) ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด

611211

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.