เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นกับพันธมิตรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2561  

นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายสมจิตร์ รักษ์ศรีทอง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นกับพันธมิตรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย "โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล" กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสังคมด้วยเทคโนโลยี ห้องรามา แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ภูพาโนรีสอร์ท จังหวัดกระบี่

611214

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.