เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด เพื่อติดตามความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่ห้องประชุมศรีวิชัยศาลากลาง จังหวันครศรีธรรมราช

 

 

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561
นาย​นายสิทธิชัยฑ์ศิริสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด เพื่อติดตามความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่ห้องประชุมศรีวิชัยศาลากลาง จังหวันครศรีธรรมราช โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน

611225-1

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.