เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 และสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561
นางสาวอรอนงค์ สนปาน ผู้การกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วย นายสมจิตร์ รักษ์ศรีทอง ผู้การกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผนเข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 และสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัด โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธาน

611224

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.