สำรวจความคิดเห็นการจัดกิจกรรมสวดมนต์​ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ​ประจำปี​ 2561​-2562​ จังหวัด​นคร​ศรี​ธรรมราช

 

010162

วันที่ 1 มกราคม 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุประจำปี 2561-2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช (ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561- 1 มกราคม 2562)โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนา
- กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ปี 2561-2562
- กิจกรรมวิ่งข้ามปีราตรีเมืองนคร
- กิจกรรมทำบุญให้ทานไฟ
- กิจกรรมทำบุญตักบาตรเช้าวันปีใหม่
พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญทานไฟ ในครั้งนี้ด้วย


สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.