ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จ.นคร​ศรี​ธรรมราช

วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. นายสิทธิชัยฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางประไพพิศ อินทศร เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ประสานงานสถิติอำเภอเมือง ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช เรื่องการสร้างเครือข่ายระดับพื้นที่

030162 2

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.