ร่วมประชุมพิธิแถลงข่าวสรุปผลและพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562

วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.
นายสิทธิชัยฑ์ศิริสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบให้นางสาวอรอนงค์สนปาน ผู้การกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เข้าร่วมประชุมพิธิแถลงข่าวสรุปผลและพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ห้องศรีปราชญ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายจำเริญพงศ์ดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน

030162 4

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.