ตรวจเยี่ยมจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ​ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน​ปาบึก

เมื่อวันที่ 16-18 มกราคม 2561
นายสิทธิชัยฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตรวจเยี่ยมจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "ปาบึก"
หมู่ที่ 1 บ้านวัดจันทร์ อำเภอลานสกา
หมู่ที่ 6 บ้านป่าสงวน อำเภอฉวาง
หมู่ที่ 11 บ้านท่าสาร อำเภอพระพรหม
และหมู่ที่ 6 บ้านบางมะพร้าว อำเภอปากพนัง

180162

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.