วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562
นายสิทธิชัยฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วย นางสาวอรอนงค์สนปาน ผู้การกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ได้เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2562 
ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช

180162 2

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.