ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพประทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย แก่ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อน ปาบึก

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 
นายสิทธิชัยฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เข้าร่วมพิธีมอบถุงยังชีพประทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย แก่ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อน “ปาบึก” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เทศบาลตำบลหัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

190162

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.