ร่วมประชุมชี้แจงติดตามงานการตรวจราชการผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมชี้แจงติดตามงานการตรวจราชการผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 3/2562 เรื่อง การติดตามการกำกับตัวชี้วัดในรอบ 1/2562 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล(แบบ 2) กับผลจากการ Machine Edit ของโครงการ สรง. โครงการสำรวจการประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2562 และโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายและมาตรการสำหรับสังคมเด็กเกิดน้อย พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

250162

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.