ประชุมประจำเดือน

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30 น.
นายสิทธิชัยฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสรุปผลการดำเนินงานเดือนมกราคม และวางแผนการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พร้อมทั้งแจ้งเรื่องต่างๆ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการให้ที่ประชุมรับทราบโดยทั่วกัน
ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

250162 1

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.