เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมหลักสูตร พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

 

วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช นายขจิต สุขุม ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดงาน การอบรมหลักสูตร "พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ"โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับทั้งนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย นายสิทธิชัยฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

300162

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.