วันมาฆบุชา

        เนื่องด้วยวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ตรงกับวันมาฆบูชา สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด และประชาชนทั่วไป เข้าวัดทำบุญ ตักบาตร และปฏิบัติธรรม ณ วัดใกล้บ้าน

620206

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.