เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอชะอวด

 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น.
นายสิทธิชัยฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายวิญญู พิศแลงาม ผู้ประสานงานสถิติอำเภอชะอวด ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เรื่องการสร้างเครือข่ายระดับพื้นที่

10262

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.