เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
นายสิทธิชัยฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางธิติพร ผลไชย ผู้ประสานงานสถิติอำเภอช้างกลาง ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช เรื่องการสร้างเครือข่ายระดับพื้นที่

50262-1

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.