เข้าร่วมการประชุมเตรียมจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ (8 กุมภาพันธ์ 2562) นายสิทธิชัย ตัฑ์ศิริสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมเตรียมจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 และสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 และสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ขึ้นเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนปากพนัง และวัดต่าง ๆ ทุกอำเภอ ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายวิรัตน์ รักพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน

080262

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.