เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ รวมพลังร่วมทำความสะอาดวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

วันที่ (11 กุมภาพันธ์ 2562) สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ รวมพลังร่วมทำความสะอาดวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช รับนักท่องเที่ยวในงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 และพิธีสมโภชพระบรมธาตุ13-19 กุมภาพันธ์ 2562 บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวให้โอวาทและเข้าร่วมในการปฏิบัติจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดต่างๆ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

110262

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.