เข้าร่วมประชุมจัดทำแบบประเมินตนเองด้านการขับขี่ปลอดภัยระดับอำเภอและจังหวัด

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น.
นายสิทธิชัยฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบให้ นายสมจิตร์ รักษ์ศรีทอง ผู้การกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมประชุมจัดทำแบบประเมินตนเองด้านการขับขี่ปลอดภัยระดับอำเภอและจังหวัด (Status Report) ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

140262

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.