เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย เพื่อความโปร่งใส เชื่อมั่น และศรัทธา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายสิทธิชัยฑ์ศิริสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบให้ นางสาวอรอนงค์สนปาน ผู้การกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย เพื่อความโปร่งใส เชื่อมั่น และศรัทธา โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โดย นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย เพื่อความโปร่งใส เชื่อมั่น และศรัทธา และมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้

140262-1

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.