จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร หลังใช้พื้นที่จัดงานวันมาฆบูชา ประจำปี 2562

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร หลังใช้พื้นที่จัดงานวันมาฆบูชา ประจำปี 2562

สำนักงานสถิติจังหวัดได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นการจัดงานวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 และสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช(ระหว่างวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2562)
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
- การสาธิตการผลิต/การประกวด/จัดแสดงผ้าพระบฏพระราชทาน
- การจัดตลาดนัดโบราณ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และศิลปินพื้นบ้าน
- พิธีสมโภชและจัดริ้วขบวนแห่ผ้าพระบฏพระราชทาน
- การจัดประชุมนานาชาติ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การอนุรักษ์คุ้มครองและบริหารจัดการพุทธศาสนาในแหล่งมรดกโลกแห่งทวีปเอเชีย" 
- กิจกรรมนิทรรศการภาพถ่ายเก่าเล่าเรื่องพระบรมธาตุ
- พิธีสมโภชพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช
- พิธีสวดมนต์ฟังธรรม เจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา
- พิธีสวดด้าน
- พิธีกวนข้าวมาธุปายาส (ข้าวยาคู)
- พิธีตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันมาฆบูชา
- พิธีถวายผ้าพระบฏพระราชทาน
- พิธีเวียนเทียน
พร้อมทั้งเข้าร่วมตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ครั้งนี้ด้วย

210262

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.