เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส. จังหวัดนครศรีธรรมราช สะอาด สวยงาม ณ สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส. "จังหวัดนครศรีธรรมราช สะอาด สวยงาม" ณ สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

220262

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.