การให้ความรู้กับประชาชนเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการเรียนรู้ภัยในวันนี้ เพื่อรับรู้อันตรายในอนาคต

เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมโครงการสัมนา "ให้ความรู้กับประชาชนเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการเรียนรู้ภัยในวันนี้ เพื่อรับรู้อันตรายในอนาคต" ณ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายพิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน พร้อมทั้ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุปาบึก

230262

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.