ตรวจนับและตรวจสภาพทรัพย์สินที่รับโอนจากสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล

 

นายสิทธิชัย​ ตั​ณ​ฑ์​ศิริ​ สถิติจังหวัดนคร​ศรี​ธรรมราช​ มอบหมายให้​ นางสาววาสนา หนูแดง​

นักวิชาการ​สถิติ​ชำ​นา​ญ​การ​ ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เพื่อทำการตรวจนับและตรวจสภาพทรัพย์สินที่รับโอนจากสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม​ ในส่วนที่ติดตั้งและใช้งานนอกสำนักงานตามโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้​ ICT

ชุมชน ตั้งแต่ปี​ 2551-2559 ในพื้นที่จังหวัดนคร​ศรี​ธรรมราช​ ครั้งที่ 3​ จำนวน 16 แห่ง

ระหว่างวันที่ 7-14 กุมภาพันธ์ 2562

620307 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.