เข้าร่วม​ประชุม​คณะกรรมการ​การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์​ของหน่วยงาน

 

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น.
นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบให้ นายสมจิตร์ รักษ์ศรีทอง ผู้อำนการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน​ 
เข้าร่วม​ประชุม​คณะกรรมการ​การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์​ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดนคร​ศรี​ธรรมราช​ ครั้งที่​ 2/2562​ ณ​ ห้องประชุม​ศรีปราชญ์​ ชั้น​ 3​ ศาลากลาง​จังหวัด​นคร​ศรี​ธรรมราช

620312

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.