เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ

 

 

นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ"การเสริมสร้างองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับจังหวัด"

ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมภาคใต้ โรงแรมวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

620313620313

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.