รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ​ เข้าตรวจเยี่ยมและสอบถามปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน​

 

วันที่ 14 มีนาคม 2562
นายวิชัย ประทีบทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าตรวจเยี่ยมและสอบถามปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

620314

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.