ร่วมกิจกรรมออกบูธกต้อนรับนายกรัฐมนตรี​และคณะตรวจราชการ

 

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมออกบูธกต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะตรวจราชการ
และเยี่ยมผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" ณ สวนสาธารณะศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) จังหวัดนครศรีธรรมราช


620318

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.