ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ การเลือกตั้ง​สมาชิกสภา​ผู้​แทนราษฎร​ (Big​ Day)​

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนมีนาคม 2562
ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day) ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ราชการที่ 5

บริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชไปยังสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

620321 01


 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.