นิเทศ​นักศึกษาฝึกสหกิจ​

วันที่ 21 มีนาคม 2562
อาจารย์ณวิสาร์ จุลเพชร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าพบ นายสมจิตร์ รักษ์ศรีทอง
ผู้อำการกลุ่มวิชาการสถิติและนางสาววาสนา หนูแดง นักวิชาการสถิติชำนาการ เพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจ สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

620321 02

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.