สัมมนาประชาสัมพันธ์เพื่อฟังความคิดเห็นการจัดทำพิมพ์เขียวแพลตฟอร์มการบูรณาการข้อมูลระดับประเทศ (ภาคใต้)

 

วันที่ 25-26 มีนาคม 2562
นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบให้ นางสาววาสนา หนูแดง นักวิชาการสถิติชำนาการ
พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ นุ่มนวล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมสัมมนาประชาสัมพันธ์เพื่อฟังความคิดเห็นการจัดทำพิมพ์เขียวแพลตฟอร์มการบูรณาการข้อมูลระดับประเทศ (ภาคใต้) โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช620325

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.