ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เดินรณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

 

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 น.
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เดินรณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ตลาดข้างศาลากลาง

 620327

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.