เข้าร่วมพิธีทำบุญ​ตักบาตร​พระสงฆ์​ จำนวน​ ๖๕​ รูป

 

วันที่ เมษายน ๒๕๖๒
นายสมจิตต์ รักษ์ศรีทอง ผู้การกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๖๕ รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๒ บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

020462.1

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.