เข้าร่วมประชุมแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามโครงการการจัดทำหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ เมษายน ๒๕๖๒
นายสิทธิชัยฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วย นายสมจิตร์ รักษ์ศรีทอง ผู้การกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมประชุมแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามโครงการการจัดทำหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา โดยมี นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ อาคาร 29 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

040462

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.