เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อพิธีการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 
นายสิทธิชัยฑ์ศิริสถิติ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อพิธีการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดนครศรีธรรมราชในการงานพระราชพิธีบรมราชภิเษก ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดประตูขาว
ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

060462.1

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.