เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งมีการเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก 6 แหล่ง มาเก็บรักษาไว้

วันนี้( 8 เมษายน 2562) เวลา 15.00 น.
นายสิทธิชัย ตัฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งมีการเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก 6 แหล่ง มาเก็บรักษาไว้ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 
โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน

080462

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.