เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
นายสิทธิชัยฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 ณ วัดพระพรหม อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

100462

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.