ข้าร่วม​ประชุม​คณะกรรมการ​ติดตามและประเมินผล​ฯ​

นศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.
นายสิทธิชัย ตัฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบให้ นางสาววสนา หนูแดง นักวิชาการสถิตินาการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 5 (ห้องเล็ก)

190462

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.