เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายสิทธิชัย ตัฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ห้างบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครศรีธรรมราช อาสาสมัครแรงงานและชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มีข้าราชการ ประชาชน และพนักงานบริษัทห้างร้านร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเก็บเป็นสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉินต่อไปโดยมี นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ห้างบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครศรีธรรมราช

020562.1

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.