ร่วมกันทำความสะอาด จัดวางเก้าอี้ จัดเตรียมสถานที่การจัดกิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันนี้ 3 พฤษภาคม 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมกิจกรรม พลังจิตอาสาเราทำความดี ด้วย หัวใจ จากทุกภาคส่วน ร่วมกันทำความสะอาด จัดวางเก้าอี้ จัดเตรียมสถานที่การจัดกิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีความสวยงามพร้อมรองรับข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

030562.1

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.