เข้าร่วมพิธีเปิด (kick off) โครงการพัฒานาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายสิทธิชัย ตัฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบให้ นางสาววาสนา หนูแดง นักวิชาการสถิตินาการ เข้าร่วมพิธีเปิด (kick off) โครงการพัฒานาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บ้านหนองตาม หมู่ที่ 10 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

030562.3

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.