ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบนโยบายการปฏิบัติงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสิทธิชัยฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับ

150562

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.