ข้าร่วมประกอบพิธีย้ายศาลพระภูมิจากแท่นประดิษฐานชั่วคราว ไปยังแท่นประดิษฐานถาวร

วันนี้ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.19 น. นายสิทธิชัยฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประกอบพิธีย้ายศาลพระภูมิจากแท่นประดิษฐานชั่วคราว ไปยังแท่นประดิษฐานถาวร โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

160562

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.